Odkdy se mohou zločinci hlásit do výběrového řízení? Nebo nejsou zločinci?AK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
posta@sukl.cz


Věc: Žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím k výběrovému řízení na dodavatele Cannabis do lékáren

V souladu s judikaturou elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu se všemi identifikačními údaji vám ve věci výběrového řízení na dodavatele Cannabis do lékáren s cenou za gram cca 150 Kč dodaného v objemu pro cca dospělých 100 občanů, když potřebné je stopadesátkrát více včetně dětí, nikoliv však v dané ceně, mi v souladu se svobodným přístupem k informacím doložte:

1)     Existenci jedné jediné odborné studie, která by snad kdy doložila větší nebo rovnocenný léčebný potenciál Cannabis pěstovaného metodou indoor v pěstírnách namísto  zahrádky na slunci (na stabilizaci účinných látek se neptáme, ty jdou po sklizni pro dávkování navýšit či snížit dle potřeby občana).
2)     Existenci jedné jediné odborné studie, která by snad kdy doložila nižší efektivitu a menší ekologickou stopu u Cannabis pěstovaného metodou indoor v pěstírnách namísto  zahrádky na slunci ((na kradení tohoto Cannabis na zahrádce zloději se neptáme, od zajištění bezpečnosti máme přece policii a před těmito zloději se ochráníme a pojistíme).
3)     Existenci jedné jediné odborné srovnávací studie, která by snad kdy doložila větší nebo rovnocenný léčebný potenciál Cannabis pěstovaného pouze ve odrůdách ve 4 složeních dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 221/2013 Sb. (z toho 3 bez anebo téměř bez kanabinoidu CBD), nad jinými odrůdami Cannabis v odlišném složení a synergiích kanabinoidů CBD : THC. Neříkáme že zrovna srovnávací studie s odrůdami Cannabis z výzkumu Konopí je lék s mnohonásobně pestřejším složením kanabinoidů včetně kanabinoidu CBG neobsaženého ve výše uvedené vyhlášce či lékopisu vůbec (Crohnova choroba není nemoc?) a Cannabis s převahou CBD (schizofrenie, epilepsie, roztroušená skleróza a vážná zánětlivá onemocnění nejsou nemoci?) a Cannabis ve složení THC : CBD 10:1 (amputace diabetické končetiny není vážné trauma a celoživotní úraz?, onkologická onemocnění se musí léčit jen paliativně s Cannabis s vysokým poměrem omamného THC vůči CBD jak lze vyčíst z předmětné vyhlášky?)
4)     Metodický postup pro posouzení odborné způsobilosti a zkušeností účastníka výběrového řízení pro pěstování Cannabis metodami indoorového pěstování Cannabis a doloženého kapacitního zázemí indoor pěstírny, čili v době výběrového řízení pachatele závažného trestného činu.
5)     Metodický postup pro posouzení odmítnutého účastníka výběrového řízení na dodavatele Cannabis (čili všech zbývajících 99% uchazečů), kteří budou nyní mít investováno do pěstírny mnoho milionů korun (jinak by se nemohli do řízení vůbec přihlásit), podle čeho bude dále daný účastník dále posuzován? Bude pod kontrolou policie, nebo bude pro SUKL pěstovat indoor námel na žitě pro stabilizované složení LSD, kde je velmi drobná dávka vysoce účinná? Bude nějak SUKL uchazečům kompenzovat vzniklé škody, pokud by tito v souladu s čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech pěstovali Cannabis pro své členy Hemp & Cannabis Medical Social Club mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)? Pochopitelně maximálně do 1 Euro za gram Cannabis flos dle složení  pro člena/-ku za pomoc nejméně 77 dobrovolnických hodin ročně. U žádosti č. 5 stačí konkrétní odpověď na žádosti spadající do zákona č. 106/1999 Sb., budou- li na všechny dotazy, děkujeme předem.

V Olomouci 6. června 2014             Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady