Vysoce omamné holandské genetiky Bedrocan byly monopolizovány v naléhavém řízení


Žádost o informace ze dne 26.4.2016 najdete ZDE 
Rozhodnutí Hradu, že povinným je MZ ČR ze dne 29.4.2016 najdete zde   
Žádost o informace ze dne 23.4.2016 najdete ZDE

Notifikace výroby a prodeje konopí jako
výrobku (léku) u Evropské komise


  • Statistika SUKL - výdej konopí v lékárnách leden - říjen 2015 najdete ZDE
 

  • Notifikace č. 2013/0288/CZ Vyhláška č. 221/2013 Sb. (monopolizace vysoce omamných holandských genetik) oznámená Evropské komisi dne 30. 5. 2013 s žádostí ČR o přijetí oznámení v naléhavém režimu pro katastrofy najdete v databázi TRIS ZDE   Zdůvodnění naléhavého režimu (viz bod 12): Podstatou naléhavosti je skutečnost, že novelu zákonů je nutné urychleně "uvést v život" mimo jiné i tímto předkládaným návrhem vyhlášky tak, aby certifikované lékárny mohly léčebné přípravky s obsahem konopí připravovat a podstatně omezit nelegální prodej těchto přípravků. Každý další odklad ohrožuje zdraví pacientů, kteří si pořizují nelegálně připravované přípravky s neuvedeným a hlavně neznámým množstvím obsahu konopí. Tato situace podporuje nelegální pěstování a obchod s konopím, který se váže na další kriminální činnosti spojené s organizovaným zločinem.    


  • Notifikace č. 2015/225/CZ Novelizace vyhlášky č. 221/2013 Sb. vyhláškou č. 236/2015 Sb. oznámenou Evropské komisi dne 29. 4. 2015 najdete v databázi TRIS ZDE Hlavní obsah novelizace (bod 8) Návrh novely obsahuje tyto úpravy stávající vyhlášky:- navýšení množstevního omezení konopí pro léčebné použití, - zrušení omezení v určení cesty podání, - upřesnění povinných náležitostí receptu na léčebné konopí,  - doplnění povinnosti označit léčebné konopí jakožto surovinu, - nové vymezení druhů a typů konopí pro léčebné použití, - rozšíření odborností předepisujících lékařů a indikací. Stručná formulace zdůvodnění novelizace (bod 9)  Důvodem pro vypracování návrhu vyhlášky je skutečnost, že nebyl doposud zcela naplněn záměr zajistit skutečné zavedení léčebného konopí do praxe, neboť léčebné konopí je pro české pacienty obtížně dostupné či dokonce nedostupné…Smlouva s pěstitelem konopí pro léčebné použití byla uzavřena

SÚKL informuje o uzavření smlouvy s pěstitelem konopí pro léčebné použití.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a společnost Elkoplast Slušovice s. r. o., která je na základě výsledku veřejné zakázky držitelem licence k pěstování konopí pro léčebné použití (konopí), uzavřeli smlouvu, na jejímž základě SÚKL vypěstované konopí odkoupí.
Důvodem, proč byla smlouva podepsána až nyní, byla podmínka, aby uchazeč získal povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami od Inspektorátu omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR.
Předmětem smlouvy je celkem 40 kg konopí, které pěstitel dodá ve 4 rovnoměrných dodávkách v rámci jednoho roku, a to s obsahem účinných látek THC 19 % a CBD < 1 %.
SÚKL předpokládá, že první vypěstované konopí bude k dispozici na přelomu roku 2015 a 2016.
 
Tiskové a informační oddělení
6. 10. 2015

ZDROJ: Státní ústav pro kontrolu léčiv 


ČTK: Konopí bude dodáno do lékáren v únoru 2016 najdete ZDE