Ministerstvo zdravotnictví ČR a Statní ústav pro kontrolu léčiv dne 13. ledna 2017